Jämför pensionsbolagen

Du kan själv välja var pengarna från din ITP 1 eller ITPK ska placeras. På den här sidan kan du jämföra de valbara alternativen.

Jämför bolagen

Du har har tio upphandlade alternativ att välja mellan. Fem traditionella försäkringar och fem fondförsäkringar med sammanlagt 119 fonder.

Du kan jämföra samtliga alternativ på en gång, eller bara vissa alternativ genom att filtrera. Logga sedan in Länk till annan webbplats. för att göra ditt val.

Är du över 55 år?
När du närmar dig pension minskar pensionsbolaget andelen aktier i försäkringarna. Därmed blir risken lägre att din pension sjunker mycket i värde. För att jämförelserna ska vara korrekta för dig kan du ovanför tabellerna klicka i att värdeförändringen ska visas för 56 år eller äldre.

Här hittar du mer information om valet för din tjänstepension ITP. Länk till annan webbplats.

Du kan få individuella råd i vår rådgivningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor kring placering

Här svarar vi på några vanliga frågor om placering av tjänstepensionen ITP.

Du kan bara välja mellan de pensionsbolag som blev utvalda i den senaste upphandlingen.

För att du ska få så hög pension som möjligt genomförs upphandlingar inom tjänstepensionen ITP. Upphandlingarna görs vart femte år av Collectum, på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK.

Läs mer om 2023 års ITP-upphandling hos Collectum (pdf) Länk till annan webbplats.

I en traditionell försäkring bestämmer pensionsbolaget hur pengarna placeras. Du är garanterad en viss pension och får del av eventuellt överskott.

I en fondförsäkring kan du själv välja hur dina pengar placeras, och du bestämmer själv vilken risknivå du vill ha. Det finns ingen garanti om en viss pension.

För att säkerställa en minsta pension måste därför minst halva inbetalningen till tjänstepensionen placeras i en traditionell försäkring inom ITP 1.

Ett obligatoriskt krav är att entrélösningen (där pengarna placeras om du inte går vidare och väljer enskilda fonder i det aktuella pensionsbolaget) ska bestå av 100 % aktiefonder fram till 55 års ålder och att andelen aktier i fonderna inte får sjunka under 20 %.

För utbudet av enskilda fonder inom ITP ska bolagen erbjuda minst en fond ur vardera 11 olika specificerade kategorier av fonder. Utöver fonder i de obligatoriska kategorierna är det fritt för bolagen att erbjuda valfritt antal fonder och i valfria kategorier.

Ja, du kan välja att flytta ditt redan intjänade kapital till ett annat av de upphandlade pensionsbolagen. Du kan också låta ditt redan intjänade kapital ligga kvar och välja ett nytt pensionsbolag för kommande inbetalningar.

Läs mer om kapitalflytt. Länk till annan webbplats.